GOFIN .PL - Portal Podatkowo-Księgowy
Dzisiaj jest: 23.05.2015, sobota - 143 dzień roku
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych
www.kalkulatory.gofin.pl
opis:
(dodaj krótki opis sporządzanych obliczeń)
zostało: 200 znaków
kwota zaległości:
 PLN
termin zapłaty:
uiszczenie zapłaty:
uwzględnij obniżoną stawkę odsetek za zwłokę:
tak   nie
Wyniki
kwota zaległości: 0,00 PLN
termin zapłaty: 21.05.1998, czwartek
uiszczenie zapłaty: 23.05.2015, sobota
uwzględnij obniżoną stawkę odsetek za zwłokę: nie
od - do liczba dni stawka kwota
razem odsetek do zapłaty: 0,00
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl

UWAGI:
1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (do 31 grudnia 2015 r. obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.).
Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

Podstawa prawna:
- art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

2. Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Podstawa prawna:
- art. 23 ust. 1a oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)