Wyszukaj

Jak szukać?»

logo
Aktualnie jesteś: Kalkulatory Gofin (strona główna) » Kalkulatory odsetek

PODZIAŁ TEMATYCZNY

NAJPOPULARNIEJSZE

Kalkulatory odsetek

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych i składkowych liczy odsetki od zaległości podatkowych oraz od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

GOFIN .PL - Portal Podatkowo-Księgowy
Dzisiaj jest: 30.03.2015, poniedziałek - 89 dzień roku
Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych i składkowych
www.kalkulatory.gofin.pl
opis:
(dodaj krótki opis sporządzanych obliczeń)
zostało: 200 znaków
kwota zaległości:
 PLN
termin zapłaty:
uiszczenie zapłaty:
uwzględnij obniżoną stawkę odsetek za zwłokę:
tak   nie
Wyniki
kwota zaległości: 0,00 PLN
termin zapłaty: 21.05.1998, czwartek
uiszczenie zapłaty: 30.03.2015, poniedziałek
uwzględnij obniżoną stawkę odsetek za zwłokę: nie
od - do liczba dni stawka kwota
razem odsetek do zapłaty: 0,00
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl

UWAGI:
1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (do 31 grudnia 2015 r. obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.).
Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

Podstawa prawna:
- art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

2. Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Podstawa prawna:
- art. 23 ust. 1a oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.)

Kalkulatory odsetek - zobacz pozostałe:

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60